Pålogging

Om oss.

Adresse
Eide IL's sykkelgruppe, c/o Anders Magne Naas, 6490 Eide, Kontonr:  3932 51 43057, Kontaktpersoner.

Etablering
Sykkelgruppa ble besluttet opprettet som undergruppe av idrettslaget på årsmøtet høsten 1988. Gruppa ble formelt etablert den 8.2-1989. Den 9.2-1989 ble det sendt innmelding til M&R Sykkelkrets og Norges Cyckleforbund. Oddbjørn Silnes var initiativtaker og primus motor i dette arbeidet. Han har sittet til sammen 13 år som leder av sykkelgruppa.

Aktivitet
Det har vært svært varierende aktivitet i gruppa fra år til år. Fra 2007 har vi hatt en formidabel oppsving i aktiviteten i forhold til tidligere år. Ivar Kristiansen sammen med flere har vært fremragende pådrivere for å skape et mer aktivt miljø. Med tilholdssted i klubbhuset er det nå ca. 20 stk. som driver aktiv vintertrening 2-3 ganger pr. uke. Vi har også fått 2-3 aktive damer i klubben og vi ønsker oss flere! Her er det mulighet for trening på ruller, samt styrketrening. Treningsvideoer vises på storskjerm. Gruppa besitter 2 sykler med ruller som lånes ut til de som ønsker å prøve innendørs-sykling.

Medlemskap.
Har du betalt medlemsavgift til hovedlaget kan du også delta i sykkelgruppa. Det er altså ingen egen medlemsavgift i sykkelgruppa kun en treningsavgift for de som deltar på organisert trening.

Har du lyst til å delta så ta kontakt med oss!