Pålogging

Eide IL's historie

Innsamling av bilder/stoff fra Eide idrettslags historie.

Eide IL ønsker å finne fram til bilder og annet stoff fra idrettslagets historie. Det er allerede samlet inn mye stoff det siste året. Utvalgte bilder av eldre og ny dato vil bli hengt opp i klubbhuset og publisert på hjemmesiden til glede for alle idrettslagets medlemmer.

Det er etablert en historiekomite bestående av Per Olav Eide, Knut Gunnar Eide, Ingvar Øien, Bjørn Melby, Sverre Jostein Lysgård og Loyd Silseth.

Det ønskes også å få samlet inn og katalogisert avisutklipp, filmopptak m.v. Er det andre som også kan sitte inne med historisk materiale, bilder etc så gi meg eller noen i historiekomiteen et tips om dette.

Eventuelle utgifter til kopiering etc. dekkes av Eide IL.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål, tlf. leder Eide IL 922 94 868.

Vi har startet arbeidet med å legge ut bildearkiv. Du finner bildearkivet under menyvalg hovedlaget eller du kan klikke her.

 

Per Olav Eide
Leder Eide IL