Pålogging

Ordensregler Klubbhus

For klubbhuset gjelder alminnelige ordensregler, som må respekteres. Brudd på de oppsatte ordensregler, kan føre til saksjoner som utestengelse.

Av hensyn til felles trivsel, helsemessige forhold og slitasje, gjelder dessuten reglene nedenfor.

 1. Alle leietakere/ brukere plikter å gjøre seg kjent med branninnstruks og ordensregler for klubbhuset.
 2. Røyking i klubbhuset, inkl. garderober, dusj- og inngang til disse er ikke tillatt.
 3. Parkering av motorkjøretøy skal skje på parkeringsplassen. Unødig opphold som kan skape støy i garderober og korridorer skal unngås.
 4. Ansvarlig leder/ brukere plikter å se til at klubbhuset er ryddet, og utstyr er satt på plass etter bruk. Kjøkken skal være rengjort etter bruk, og søppel skal i søppelbøttene. Det skal ikke spyttes (eks. tyggegummi, snus) i klubbhuset.
 5. I sal og møterom skal det ikke benyttes sko som ”smitter” av på gulvbelegg. Fotballsko og lignende skal ikke brukes inne. Vask av fotballsko/ treningssko SKAL foregå ute ved garderobefløyen. Skopuss SKAL likeså foregå ute.
 6. Ansvarlig voksenperson skal alltid være til stede under trening/ turnering/ cup osv. for barn og unge ifm utleie av klubbhuset. Uvedkommende som ikke følger trening/ kamp under lagledere sitt ansvar, skal ikke slippe inn i garderobene.
 7. Ingen må ta i bruk garderober før trener/ lagleder er kommet til stede.
 8. Leietaker/ brukere er ansvarlig for å ha tilgjengelig førstehjelpsutstyr ifm. arrangement på Eide stadion, og er ikke utleier sitt ansvar.
 9. Det er ikke tillatt med dyr inne i klubbhuset.
 10. Eide IL er ikke ansvarlig for bortkomne verdier/ tap eller skade på verdigjenstander ved noen form for bruk/ utleie av klubbhuset.
 11. Leietakere/ brukere plikter å melde fra til Eide IL om alle skader som oppdages eller forårsakes. Skader grunnet feilbruk/ hærverk vil bli belastet leietaker/bruker.

Eide, september 2007
Styret i Eide IL