Pålogging

Utleiesatser

Utleiesatser for Klubbhuset.


Vedtatt på årsmøte 14.03.2011 Vedtatte satser gjelder fom 15.03.2011- 28.02.2012.


Styret har vedtatt utleieregler for klubbhuset i september 2007. Utleiereglene skal være kjent for leietaker.


1. Satser for lag og organisasjoner utenfor idrettslaget: • Møtesal + kjøkken kr. 800,- (når en vasker etter seg)

 • Møtesal + kjøkken kr. 1.200,- (uten vask)

2. Lag og organisasjoner, som leier møtesalen på faste kvelder over lengre tidsrom. • Kr. 350,- pr. kveld.

3. Lag og organisasjoner, som leier møtesalen/ møterommet. • Kr. 200,- pr. møte.

4. Lag og organisasjoner som bruker klubbhuset over to dager inkl. overnatting • Kr. 3.000 i de tilfeller der Eide IL vasker.

 • Kr. 2.500 der leietaker vasker.

5. Utleie til private arrangement, som selskap, konfirmasjon etc. er utleiesatsen • Kr. 2.000,- uten vask

 • Kr. 1.300,- der leietaker vasker selv

6. Basarer/ messe, dvs inntektsbringende arrangement i idrettslagets regi. • Kr. 500,-.

7. Utleie til idrettsrettet virksomhet i Eide IL. • Kr. 100,- pr. kveld

 • Kr. 300,- pr. dag.

Med idrettsrettet virksomhet menes sportslige aktiviteter/ trening, premieutdeling, treningssamling, smørekurs etc.


a. Ved leie over lengre tidsrom – minst 1 måned - fastsettes leien etter avtale.


8. Utleie til styremøter i Eide IL • Gratis.

9. Utleie til private, sosiale arrangement i Eide IL. • Kr. 500,-.

10. Andre typer utleie avgjøres av leder. 

VedleggStørrelse
Skjema utleie.doc444.5 KB