Pålogging

Huskommitèen

Huskomitèen klubbhuset.

Huskomitèen består av leder og 5 – 7 styremedlemmer. Leder har møte og talerett i styret i Eide IL. Huskomitèen velges på årsmøte.

Styret i Eide IL har det overordnede ansvar for klubbhuset sin økonomi. I dette ligger også forsikring av bygg, inventar og utstyr, og ansvar.

Arbeids- og ansvarsområde

Huskomitèen har

  • Ansvar for utleie av klubbhuset
  • Ansvar for organisering av vasking/ rengjøring
  • Ansvar for alminnelig vedlikehold innenfor den økonomiske ramme som budsjettet gir
  • Ansvar for oppsetting av årlige budsjettforslag til drift av klubbhuset
  • Ansvar for å komme med forslag til inntektsbringende tiltak overfor styret, og sette ut i livet det styret beslutter.

Vedtatt 2007