Pålogging

Utleieregler-Nøkler

Utleieregler

Det skilles mellom utleie til andre lag og organisasjoner, og utleie til miljøskapende arbeid innen idrettslaget.

Ved utleie skal vedtatte ordensregler følges, og branninstruks være kjent. Klubbhuset skal overlates i den forfatning det var ved utleie. Det må føres en streng kontroll slik at renhold overholdes.

Alle arrangement som har med inntektsbringende arbeid innen idrettslaget, som basarer etc bør arrangeres i klubbhuset.

Utleiesatsene tas årlig opp til behandling på Eide IL sitt årsmøte.

Nøkler

Leder i huskomiteen eller den som blir delegert dette ansvaret i komiteen er ansvarlig for utlevering av nøkler. Det skal føres utkvitteringsbok/ liste.
Ved avsluttet leieforhold skal nøkkel innleveres uten ugrunnet opphold.

Alle trenere/ oppmenn innen EOFK skal i hht. avtale levere nøkler inn til idrettslaget ved sesongslutt.
Den som får utlevert nøkkel er selv ansvarlig for denne.

Det er innført et nøkkelsystem som setter begrensning på hvor mange som ferdes i klubbhuset:
a. Universalnøkkel - nøkkel som går til alle dører i huset.
b. Nøkkel som går til begge inngangsdørene samt til garderober

Styret og ledere i komiteene tildeles en universalnøkkel.
Oppmenn/ trenere for lag tildeles nøkkel som går til dusjanlegg

Avgåtte ledere i styret og komiteene leverer inn nøklene innen årsmøtet holdes. Det samme skjer for utkvitteringslisten for nøkler.

Vedtatt i styret september 2007