Pålogging

Branninstruks klubbhus

VED BRANN RING 110

Felles ansvar for sikkerhet og trivsel.

Vi må alle ha et felles ansvar for brann/ sikkerhet/ evakuering. Det er viktig at ledere/ brukere i lag og organisasjoner gjør seg kjent med branninstruksen som gjelder for klubbhuset.
Det er hengt opp branninstruks i alle garderober, møterommet og gang.
Brannslukkingsutstyr- vannslange- henger i gang utenfor kjøkken og utenfor garderobe mot vest.
Brannslukningsapparat skal befinne seg på både på kjøkken og i garderobe mot vest.

1. Lokalisering:

Oppsøke området for å kartlegge omfanget, eventuelt prøve å slukke hvis dette er mulig.
Det er viktig at brannvesenet får beskjed om hvor i lokalet alarmen/ brannen ble utløst.

2. Evakuering:

Lederen samler alle i sin gruppe, og trekker ut gjennom nærmeste utgang.

3. Oversikt:

Når evakueringen er utført skal en samles utenfor klubbhuset (parkeringsplass). Det er viktig at en kontrollerer antallet i sin gruppe. Dersom det skulle være noen som er savnet, må dette meldes så fort som mulig til brannvesenet når de ankommer, og hvor i klubbhuset de eventuelt skulle oppholde seg.

4. Uteområdet:

Området der brannbiler skal frem må ryddes for mennesker og kjøretøy, slik at de kommer raskt på plass. Det er forbudt å parkere ved brannkummer eller hindre tilgang til brannkummer.

5. Opplysninger til brannvesenet:

Gi de opplysninger du har til brannvesenet, ikke minst eventuell mistanke om noen kan være igjen inne i klubbhuset. Prøv å veilede, og bistå brannvesenet så godt som det er mulig.
Vedtatt i styret i Eide IL september 2007